Opcija Surfaj

  
Pristup internetu
uz potpunu kontrolu troškova.

  Surfaj Dnevna Velika Surfaj Dnevna Surfaj Tjedna Surfaj Mjesečna
Promet 1GB 200MB 1GB 1GB
Cijena 1,50 KM 1KM 3KM 10KM
Trajanje 24h 24h 7 dana 30 dana
Aktivacija *102*1#
*111#
*103*1#
*111#
*104*1#
*111#
*105*1#
*111#
Provjera stanja opcije *102*2#
*111#
*103*2#
*111#
*104*2#
*111#
*105*2#
*111#

 

Usporedno možeš imati aktivirane sve Surfaj opcije. U tom slučaju najprije se troše megabajti iz opcije Surfaj Dnevna, zatim iz Surfaj Dnevna Velika, zatim iz Surfaj Tjedna i na kraju iz Surfaj 1 GB. Ako tijekom trajanja već aktivne opcije aktiviraš novu opciju istog imena, tada se nepotrošeni megabajti iz stare opcije zbrajaju s megabajtima iz nove opcije, a rok valjanosti opcije se računa od trenutka aktivacije nove opcije. Istekom perioda trajanja opcije nepotrošeni bonus megabajti se brišu, i opciju možeš ponovno aktivirati. Obračunska jedinica je 10 kB. Megabajti se odnose samo na podatkovni promet unutar ERONET mreže.
 
Opciju Surfaj mogu aktivirati korisnici !hej Zovimo, !hej SMSajmo i !hej Ludilo. 

U cijene je uključen PDV.