!hej uključi se

!hej je prepaid usluga, bez plaćanja mjesečne pretplate, bez ugovora i bez mjesečnog računa.

Najbrži način do svog vlastitog prepaid broja je
!hej start paket.

 

!hej start paket sadrži:

 • !hej SIM karticu
 • 4 KM uključeno na račun
 • 5 KM za registraciju korisnika
 • upute za uporabu
    
 

U cijene je uključen PDV.

Svi troškovi su u tvojim rukama, bez ugovora, bez pretplate, bez ograničenja. Ako još uvijek nemaš mobilni telefon potraži !hej box, koji ti najviše odgovara, na najbližem HT ERONET prodajnom mjestu. Svaki !hej box sadrži !hej start paket i mobitel.

Pregled !hej box ponude je ovdje >>> 

!hej uslugu aktiviraj na sljedeći način:

 • !hej SIM karticu umetni u mobilni telefon,
 • uključi mobilni telefon
 • uspostavi prvi odlazni poziv
   

I tvoj !hej je spreman za uporabu!

SIM kartica je tvoj priključak na ERONET mrežu

SIM kartica sadrži PIN i PUK broj. PIN broj je tvoj osobni, tajni broj. Sastoji se od četiri znamenke. Svaki put kada uključiš svoj mobilni telefon od tebe će se tražiti da uneseš PIN broj.

U slučaju da uneseš tri puta zaredom pogrešan PIN kartica će se blokirati. Karticu možeš deblokirati uporabom PUK broja. PUK je osmeroznamenkasti tajni broj. Pazi!!! Ako deset puta uneseš zaredom pogrešan PUK broj kartica će biti neupotrebljiva.