!hej Savršena

 

Savršena kombinacija
minuta, poruka i mobilnog interneta
za komunikaciju prema svim mrežama!

Želiš saznati sve o Savršenoj tarifi posjeti www.savrsena.ba

 

!hej Savršena tarifa ti omogućuje jednake cijene razgovora, bez obzira u kojoj mreži se nalazi pozvani broj. Korisnici ove tarife ostvaruju najpovoljniju jedinstvenu cijena poziva prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH od 0,21 KM po minuti (sa PDV-om). I to bez naknade za uspostavu poziva! Osim ove pogodnosti, možeš aktivirati i dodatne bonus opcije sa uključenim minuta, porukama i megabajtima.

Tarifa se aktivira pozivom koda *111#,  zatim odabirom opcije „Promjena tarife“ i nakon toga odabirom „Savrsena“. Poslije uspješne promjene tarife primiti ćeš obavijest o aktivaciji !hej Savršene tarife.

Bonus opcije sa uključenim minutama, porukama i Internetom  

Na !hej Savršenoj tarifi možeš aktivirati opcije od 10 KM i 20 KM koje ti donose gotove kombinacije minuta, megabajta i SMS poruka. Aktivacijom opcije od 10 KM dobivaš bonus od 80 minuta prema svim mobilnim mrežama u BiH, 150 SMS poruka prema svima u BiH i 200 MB mobilnog interneta. Aktivacijom opcije od 20 KM dobivaš bonus od 200 minuta prema svim mobilnim mrežama u BiH, 300 SMS poruka prema svima u BiH i 500 MB mobilnog interneta.

Opcije aktiviraš putem !hej izbornika *111# ili slanjem SMS poruke sadržaja 10 na broj 063 7790 za aktivaciju opcije od 10 KM i SMS poruke sadržaja 20 za aktivaciju opcije od 20 KM.

Provjera preostalih iznosa na opcijama od 10 KM i 20 KM vrši se besplatnim pozivom koda *102*0# ili putem menija *111#.

Ukoliko ne želiš da nadoplata bona od 10 KM ili 20 KM automatski aktivira pripadajuću opciju, pošalji SMS poruku sadržaja "Nebon" na broj 063 7790. Nakon primljene SMS potvrde da je ova pogodnost isključena, sve daljnje nadoplate bona od 10 KM ili 20 KM neće automatski aktivirati opcije već će se iznos bona pridružiti !hej računu. Isključenjem ove pogodnosti ostaju ti načini aktivacije opcija slanjem SMS poruke ili pozivom koda *111# na gore opisani način.

Ako želiš ponovno imati pogodnost aktiviranja opcije od 10 KM i opcije od 20 KM nadoplatom bona od 10 KM odnosno 20 KM pošalji SMS sadržaja "Bon" na broj 063 7790. Nakon primljene SMS potvrde da je ova pogodnost uključena, sve daljnje nadoplate bona od 10 KM ili 20 KM  će automatski aktivirati opcije. Tada bonovi od 10 i 20 KM postaju aktivacijska naknada i pretvaraju se u bonus umjesto novčanog iznosa na tvom računu. Ponovnim uključenjem ove pogodnosti ostaju vam i načini aktivacije opcija slanjem SMS poruke ili pozivom koda *111# na gore opisani način.

Valjanost opcija od 10 KM ili 20 KM iznosi 30 dana od trenutka aktivacije, i da bi aktivirao novu opciju i prije isteka 30-og dana postojeću moraš deaktivirati pozivom koda *111# i odabirom „Tarifne opcije“ i zatim „Deaktivacija 10 KM ili 20 KM opcije“. Deaktivacijom nepotrošene minute, megabajti i SMS poruke se brišu.

Nepotrošeni bonus se ne prenosi u naredni mjesec i nakon njegova isteka promet se obračunava prema cjeniku tarifnog modela. Bonus se ne može koristiti u roamingu.

!hej Dodatni MB
Želiš surfati još više na svojoj !hej Savršenoj tarifi?

 

Pozivi unutar BiH

  !hej Savršena !hej FULL !hej SMSajmo !hej zovimo !hej ludilo
Poziv unutar mreže (KM/min) 0,21 0,28 0,33 0,28 0,37**
SMS (KM/poruka) 0,11 0,11 0,11* 0,11 0,11***
MMS KM/poruka 0,11 0,15 0,11 0,15 0,15
Podatkovni promet (KM/100 kB) 0,09 0,15 0,15 0,15 0,15
Pozivi prema svim
fiksnim mrežama (KM/min)
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pozivi prema ostalim
mobilnim mrežama u BIH (KM/min)
0,21 0,28 0,33 0,28 0,37
Obračunska jedinica 60 + 10 sekundi 15 sekundi 30 sekundi 15 sekundi 60 + 1 sekunda
Opcija - pogodnost

Aktivacijom opcija od 10 KM ili 20 KM dobiva se gotova kombinacija minuta, poruka i mobilnog Interneta za komunikaciju prema svim mrežama!

Aktivacijom opcija od 10 KM ili 20 KM dobiva se bogati iznos minuta, poruka i mobilnog Interneta za komunikaciju unutar ERONET mreže!

*Svaki drugi SMS besplatan. Ne vrijedi za VAS i roaming SMS. !hej Ti broj - dva broja iz HT ERONET fiksne i mobilne  mreže s kojim se razgovara besplatno 1000 minuta tijekom 30 dana. **Od 19h do 07h nakon prve minute besplatni razgovori.
***Od 19h do 07h cijena SMS-a 0,06 KM unutar BiH.
 

  
U cijene je uključen PDV.


Međunarodni pozivi

 

!hej Savršena !hej FULL !hej SMSajmo !hej zovimo !hej ludilo

I.a. zona Hrvatska fiksna mreža (KM/min)

0,515 0,515 0,515 0,515 0,515

I.b.zona Hrvatska mobilna mreža (KM/min)

0,644 0,644 0,644 0,644 0,644

I.c. zona Srbija i Crna Gora fiksna mreža

0,515 0,515 0,515 0,515 0,515

I.d. zona Srbija i Crna Gora mobilna mreža

0,644 0,644 0,644 0,644 0,644
II. zona
Ostale europske zemlje
+ SAD/Kanada/Australija (KM/min)
0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
III. zona
Izvaneuropske zemlje
(KM/min)
1,046 1,046 1,046 1,046 1,046
IV. zona
Sateliti (Inmarsat, Thuraya), Maritime
(KM/min)
20,93 20,93 20,93 20,93 20,93
Obračunska jedinica 60 + 10 sekundi 15 sekundi 30 sekundi 15 sekundi 60 + 1 sekunda

  
U cijene je uključen PDV. Popis država po zonama.

 

!hej non stop i !hej

Pozivi unutar BiH

 

  !hej non stop !hej
Poziv unutar mreže (KM/min) 0,41 Peak: 0,47/
Off peak 0,35
SMS (KM/poruka) 0,11 0,11
MMS KM/poruka 0,15 0,15
GPRS (KM/100 kB) 0,15 0,15
Pozivi prema svim fiksnim
mrežama (KM/min)
0,20 0,20
Pozivi prema ostalim mobilnim
mrežama u BiH (KM/min)
0,64 0,64
Obračunska jedinica 15 sekundi 15 sekundi
Opcija – pogodnost !hej ekipa – mogućnost odabira dva
broja iz Eronet mreže sa kojima se
razgovora po 50% nižim cijenama
!hej ekipa – mogućnost odabira dva broja iz Eronet mreže sa kojima se razgovora po 50% nižim cijenama

*Peak: 7h do 19h, Off peak: 19h do 7h
U cijene je uključen PDV.


Međunarodni pozivi

 

  !hej non stop !hej
I.a, I.b, I.c i I.d zona
Hrvatska, Srbija i Crna Gora
(fiksna i mobilna mreža) (KM/min)
0,515 0,515
II. zona
Ostale europske zemlje
+ SAD/Kanada/Australija (KM/min)
0,81 0,81
III. zona
Izvaneuropske zemlje
(KM/min)
1,046 1,046
IV. zona
Sateliti (Inmarsat, Thuraya), Maritime
(KM/min)
20,93 20,93
Obračunska jedinica 15 sekundi 15 sekundi

Cjenik poziva sve !hej tarife od 01.08.2016. za 1b. zonu(Hrvatska mobilna) i 1d. zonu (Srbija i Crna Gora mobilna) iznosi 0,644 KM(cijena s PDV-om)
U cijene je uključen PDV. Popis država po zonama.